222 250 720
Search
Close this search box.

Odměna

Veřejný příslib ve smyslu ust. § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Společnost Jikoterm, s.r.o., IČO 24226441, sídlem Mendelova 665/13, 149 00 Praha (dále jen„společnost Jikoterm“), zastoupená jednatelem Liborem Jirákem,

se tímto příslibem zavazuje,

Že každé fyzické osobě, která řádně splní podmínky stanovené níže v článku I. tohoto veřejného příslibu (dále také jen „podmínky“) poskytne odměnu stanovenou v článku II. tohoto veřejného příslibu (dále jen „odměna“).

I.
Podmínky

1. Společnost Jikoterm poskytne za podmínek níže stanovených odměnu za doporučení nového zaměstnance na
pozici servisní technik / montážní technik (dále jen „inzerované pozice“).
2. Nárok na odměnu vznikne, pokud:
a. doporučený kandidát bude splňovat požadavky společnosti Jikoterm
b. s doporučeným kandidátem bude uzavřena pracovní smlouva ve lhůtě 12 měsíců od doporučení,
c. doporučený kandidát bude pro společnost Jikoterm konat práci na plný úvazek
d. doporučený kandidát setrvá u společnosti v pracovním poměru déle než 90 dní;
e. doporučený kandidát nebude již dříve doporučen jinou osobou, pracovní agenturou nebo nebude před doporučením sám kontaktovat společnost Jikoterm.
3. Doporučit kandidáta je možné pouze s jeho předchozím písemným souhlasem.
4. Doporučit kandidáta muže jen fyzická osoba, starší 18 let, jejímž předmětem podnikání není zprostředkování
zaměstnání nebo obdobná činnost.
5. Nesplněním, byť jen jediné z výše uvedených podmínek, nárok na odměnu nevzniká.

II.
Odměna

Odměna za doporučení na inzerovanou pozici je stanovena ve výši 30.000 Kč.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Společnost Jikoterm si vyhrazuje právo tento příslib odměny za doporučení nového servisního technika kdykoliv odvolat, přičemž však nároky vzniklé před odvoláním zůstávají zachovány.
2. Tento veřejný příslib činí společnost Jikoterm s účinností ke dni vyvěšení na webových stránkách společnosti
Jikoterm: https://www.jikoterm.cz/ (dále jen „webové stránky společnosti Jikoterm“).
3. Tento veřejný příslib pozbývá účinnosti a platnosti okamžikem stažení z  webových stránek společnosti Jikoterm
a zveřejnění oznámení o tom, že byl z webových stránek stažen.

V Praze dne 30.9.2022

Jikoterm s.r.o.
Libor Jirák, jednatel

Jikoterm - prodej a servis plynových kotlů a zařízení
Prodej a servis plynových kotlů Vaillant
Prodej a servis plynových kotlů Bosch (dříve Junkers)
Prodej a servis plynových kotlů Baxi.
Prodej a servis plynových kotlů Protherm
Prodej a servis kotlů Immergas
Prodej a servis plynových kotlů Viessmann
Prodej a servis plynových zařízení De Dietrich.
Prodej a servis plynových zařízení Wolf.
Prodej a servis plynových zařízení Karma
Prodej a servis plynových zařízení Kvart
Prodej a servis bojlerů Dražice
Prodej a servis topení Korado
Prodej a servis plynových zařízení Netatmo
Prodej a servis plynových zařízení Elektroblok

Vánoční provoz 2023-2024
Od 23.12. – 1.1.2024 – máme zavřeno.
I o víkendech a svátcích můžete volat servisní pohotovost 222 233 888.

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ.