222 250 720
Search
Close this search box.

Časté dotazy

Jak dlouho trvá montáž kotle?

Výměna běžného kotle zahrnuje demontáž starého kotle, instalaci nového, jeho spuštění a uvedení do provozu. Vše zvládneme během jednoho dne, protože víme, že je Váš čas vzácný.
Výměna kotlů v kotelně je vícedenní práce a trvá zhruba týden, v závislosti na objemu celkové zakázky.

Aby naše montážní oddělení mohlo zdarma a nezávazně vypracovat nabídku na výměnu kotle, potřebuje znát Vaše jméno a emailovou adresu. Dále pak adresu, kde se spotřebič nachází, případně i podlaží jde-li o bytovou jednotku, foto původního kotle, jeho připojení na trubky a komín, a také revizi spalinových cest ne starší jednoho roku – nejlépe ofocenou. To vše nám, prosím, zašlete na emailovou adresu montaze@jikoterm.cz a my se Vám nejpozději do tří pracovních dnů ozveme s cenovou a realizační nabídkou na míru. V případě, že není možné všechny tyto informace doložit nebo si nejste jistí, je pro nás samozřejmostí osobní prohlídka prostoru naším technikem, který veškeré detaily včetně fotodokumentace montážnímu oddělení doplní.

Nejúspornějším typem plynových kotlů jsou kotle kondenzační. Díky využití tepelné energie ve vodní páře obsažené ve spalinách mají kondenzační kotle vyšší účinnost a menší náklady na energie. Moderní kotle mají navíc rozsah výkonu (modulaci) až 1:10, což znamená výkon od 2,5 kW do 24 kW. Mohou proto pracovat v ideální účinnosti i na jaře či na podzim, kdy potřebujeme méně než polovinu výkonu. Čím větší má kotel modulační rozsah, tím je jeho provoz úspornější.
Z těchto a dalších důvodů jsou kondenzační kotle spolehlivou a atraktivní volbou pro modernizaci topného systému v bytech i rodinných domech. Rádi Vám s výběrem nového kotle poradíme.

Ano, je možné kombinovat plynový kotel s obnovitelnými zdroji energie. Tato kombinace se často nazývá hybridní způsob vytápění.
Obnovitelné zdroje energie, jako jsou solární panely, fotovoltaika, tepelná čerpadla nebo krbové vložky a spotřebiče na tuhá paliva mohou poskytnout část nebo většinu tepla potřebného pro vytápění objektu. Plynový kotel pak může sloužit jako záložní zdroj energie, který se zapne při nedostatku energie z obnovitelných zdrojů.

Správná volba výkonu kotle závisí na mnoha faktorech, jako je velikost a izolace objektu nebo typu topného systému. Například v případě kotle s průtokovým ohřevem vody pro plochu 50 až 200 m² je nejvhodnějším výkonem 24 kW, pro topný kotel stačí 10 kW výkonu na každých 100 m². Vždy je ovšem nejlepší poradit se s odborníkem, který provede analýzu Vašich potřeb a doporučí nejvhodnější výkon kotle. Tím zajistíte optimální a efektivní provoz spotřebiče ve Vašem bytě či jiné objektu.

Životnost plynového kotle, kterému věnujete pravidelnou péči v podobě každoročního servisu, je 15 až 20 let. Avšak, v případě nepravidelnosti nebo úplné absence servisu a kontrol prováděných proškoleným technikem, se životnost výrazně zkracuje na 8 až 10 let! Pro optimální životnost a spolehlivý chod Vašeho spotřebiče je tedy klíčové zajistit pravidelný servis.

Mezi nesporné výhody kondenzačních kotlů patří jejich bezpečný provoz, jelikož oproti atmosférickým kotlům mají již uzavřenou spalovací komoru, čímž je vyloučen únik jedovatých spalin do okolního prostoru. Další výhodou je výrazně vyšší účinnost, díky schopnosti kondenzačních kotlů využít tepelnou energii ve vodní páře obsažené ve spalinách, a tím znatelně snižovat náklady na energie.
Jsou velmi tiché a disponují uživatelsky přívětivým a intuitivním ovládáním, které se dá propojit i s telefonem či tabletem. Díky flexibilitě paliv jsou kondenzační kotle perspektivou i do budoucna. Navíc jsou ekologicky šetrnou volbou díky nižší produkci emisí.
Nevýhodou kondenzačních kotlů může být vyšší pořizovací cena kvůli nutnosti vyvložkování komína a také nutnost umístění svodu odpadu v blízkosti instalace.

Momentálně neexistuje žádná dotace na výměnu jednoho plynového kotle za druhý. Pokud jste zákazníkem Pražské plynárenské a.s., můžete využít možnosti čerpat příspěvek až 10.000,- Kč na nové kondenzační kotle v případě, že nečerpáte jiné zákaznické výhody a splňujete podmínky této akce.
Naše dispečerky jsou připraveny Vám podmínky této akce vysvětlit na telefonní lince 222 250 720 a naše montážní oddělení Vám vypracuje zdarma cenovou a realizační nabídku.

Ve většině případů není nutné zasahovat do prostoru objektu při výměně starého kotle za nový. Nezbytné vyvložkování komínu zvládneme i bez potřeby bourání zdiva. Jediný případný stavební zásah může být montáž odpadu pro svod kondenzátu.

Rozdíl mezi plynovým a elektrickým kotlem spočívá především v energetické náročnosti a prostorových nárocích.
Elektrické kotle nemají možnost průtokového ohřevu vody. Pokud tedy chceme instalovat kotel i s ohřevem TUV, je nezbytně nutné instalovat i zásobník TUV, což je prostorově velice náročné.
Nejdůležitějším faktorem při rozhodování mezi elektrickým a plynovým kotlem však bývá to, že elektrický kotel má až několika násobně vyšší spotřebu a tím je energeticky mnohem náročnější.
Plynové kotle jsou tedy výrazně úspornější a mají oproti kotlům elektrickým možnost průtokového ohřevu vody, proto zpravidla bývají lepší volbou.

Průměrná životnost pravidelně servisovaného plynového kotle je 15 až 20 let. Nejvhodnější doba na výměnu kotle je přibližně po 15 letech provozu, protože po této době začíná být provoz kotle ekonomicky nevýhodný. Opravy už nebývají rentabilní a kvůli opotřebení materiálu je větší pravděpodobnost poruch spotřebiče. Dalším neméně důležitým důvodem jsou nároky na vyšší bezpečnost a nižší spotřebu plynu.

Záruční doba kotle se vždy odvíjí od smluvních podmínek výrobce spotřebiče a je třeba se o ni informovat u autorizovaného servisu, který Vám realizuje instalaci nového kotle. Standartní záruka obvykle trvá 2 roky, avšak někteří výrobci mohou nabízet záruku až na 2,5 roku, a lze ji prodloužit až na dobu 5 let. Je důležité mít na paměti, že neodborným zacházením s kotlem či jeho komponenty a nedodržováním nařízených pravidelných servisů výrobcem může být záruční doba ukončena dříve.

Jak často by měl být proveden servis/kontrola plynového kotle?

Vždy je třeba řídit se návodem výrobce spotřebiče nebo doporučením autorizovaného servisu. Obvyklá doporučovaná frekvence servisu/kontroly  je jednou ročně.

Pravidelná roční údržba plynových spotřebičů obsahuje vyčištění hořáku, výměníku a zapalovacích, popř. ionizačních elektrod. Dále je třeba provést celkové očištění spotřebiče, kontrola a čištění filtru topné, popř. užitkové vody a kontrolu expanzní nádoby včetně jejího natlakování, pokud je to potřeba. Nezbytnou součástí je také kontrola funkce bezpečnostních prvků a těsnosti plynových částí. U atmosférických komínových spotřebičů je nutné provést měření spalin, což znamená změřit obsah CO ve spalinách a v okolí spotřebiče, teplotu spalin a tah komínu.

Pokud Váš spotřebič nepracuje správně, s největší pravděpodobností zobrazí některou z chybových hlášek. U starších typů mohou svítit nebo blikat diody. Může se také stát, že kotel nepůjde vůbec spustit. Dále je možné, že spotřebič budete muset často resetovat. V takových případech kontaktujte autorizovaný servis.

Nejčastějšími příčinami poruch plynových kotlů i jiných plynových spotřebičů jsou zanedbaná údržba, nízký tlak v otopném systému nebo zavřený přívod plynu. Pokud Vám kotel hlásí chybovou hlášku, musíte jej často resetovat nebo nejde vůbec zapnout, je na místě zavolat autorizovaný servis.

Doporučená provozní teplota atmosférických kotlů je mezi 60° C až 80° C. U kondenzačních kotlů je pak teplota nižší, a to do 55° C. Běžně je však teplota otopné vody řízena ekvitermní regulací závislé na venkovní teplotě, a to v rozsahu 30° C až 70° C.

Nejefektivnějšího provozu kotle dosáhnete tak, že mu věnujete pravidelnou péči v podobě ročního servisu. Dále pak je vhodnou volbou instalovat termostatické hlavice na radiátorech a ekvitermní regulaci, která automaticky přizpůsobuje teplotu otopné vody venkovním podmínkám. V neposlední řadě je na místě energeticky úsporné chování a to v podobě krátkého, ale intenzivního větrání a uzavíráním vytápěných a nevytápěných prostor.

V případě, že ucítíte plyn, je nezbytně nutné uzavřít přívod u plynoměru. Dále je třeba zavolat odbornou firmu pro kontrolu a opravu úniku plynu, vyvětrat prostory a nemanipulovat s otevřeným ohněm.

.

Baterie v termostatu vydrží přibližně rok. Doporučujeme je vyměnit před topnou sezónou, aby Váš termostat fungoval spolehlivě.

.

Přepínání mezi zimním a letním režim umožňuje efektivní využívání kotle v závislosti na požadavcích na vytápění v průběhu roku. Při letním režimu je aktivován jen ohřev užitkové vody a topení je vypnuté. V zimních měsících je naopak systém nastaven tak, aby se zajistilo účinné vytápění interiéru.

V případě Vaší nepřítomnosti můžete kotel nechat zapnutý. Je však vhodné na termostatu nastavit takovou teplotu, která bude dostatečná k udržení minimální teploty a zároveň minimalizuje spotřebu energie.

Díky využití tepelné energie ve vodní páře obsažené ve spalinách mají kondenzační kotle vyšší účinnost a menší náklady na energie. Produkují nižší emise oxidu dusíku a nižší množství skleníkových plynů, což přispívá k ochraně životního prostředí. Vzhledem k jejich lehčí a menší konstrukci je jejich umístění a instalace mnohem flexibilnější a snazší. Celkově lze tedy říci, že kondenzační kotle jsou ekonomičtější, ekologičtější a efektivnější než starší typy kotlů.

Vždy samozřejmě záleží na konkrétní úpravě v nájemní smlouvě. Zpravidla však roční servis spadá do běžné údržby a hradí ji uživatel bytu a spotřebiče. Doporučujeme do pravidelného servisu investovat, aby se zajistila jeho spolehlivost, bezpečnost a delší životnost.

Měnit komponenty v kotli svépomocí je nebezpečné a může vést k poškození spotřebiče, zániku záruční smlouvy, případně i k újmě na zdraví.
Kotel je vyhrazené technické zařízení podléhající pravidlům platných zákonů, vyhlášek a návodu výrobce, který zakazuje jakoukoliv manipulaci s částmi uvnitř neodbornou osobou. Z tohoto důvodu smí do přístroje zasahovat jen proškolený technik výrobce. V případě jakýchkoliv problémů, kontaktujte autorizovaný servis.

Provozní tlak kotle je závislý na teplotě otopné vody. Za normálních podmínek je tlak otopné vody mezi 1 a 2,5 Bar.

Magnetický filtr účinně zachytává i ty nejmenší magnetické nečistoty, jako jsou kovové částice a sraženiny, které by běžný mechanický filtr nezachytil. Tímto způsobem zajišťuje maximální ochranu pro všechny komponenty kotle, což zvyšuje výkon spotřebiče a snižuje jeho nároky na energie.

Problémy se zanášením plynových armatur norským plynem vznikly hlavně na počátku přechodu z ruského plynu na norský. Poruchy s tím spojené se vyskytovaly převážně v regionu severních Čech, v Praze byly tyto problémy ojedinělé. V poslední době jsme žádný problém nezaznamenali. Není proto důvod k obavám.

Při zahřátí vody dochází k tzv. objemové roztažnosti, což zvedá tlak v topné soustavě. Expanzní nádoba vyrovnává tento tlak a pojímá přebytečný objem vody vznikající jejím ohřátím. Při pravidelné roční údržbě technik kontroluje stav expanzní nádoby a v případě potřeby ji dotlakuje na požadovanou hodnotu.

Uvedení kotle a běžného topného systému do provozu trvá přibližně 1 až 2 hodiny. Zahrnuje připojení kotle na elektrickou síť, připojení a nastavení regulace (ekvitermního čidla a termostatu), seřízení hořáku kotle a optimalizaci jeho výkonu. Dále pak technik vyplní záruční list a zaregistruje kotel u jeho výrobce. Na závěr podrobně seznámí uživatele s obsluhou kotle.

.

Je revize plynu povinná a proč?

Pravidelná revize plynových zařízení je nezbytná pro zajištění bezpečnosti a správného fungování plynových spotřebičů. Revize pomáhají předcházet nehodám, které by mohly vést k výbuchům nebo otravě oxidem uhelnatým. Kromě toho je pravidelná revize často podmínkou pro zachování platnosti pojistné smlouvy a pro případné uplatnění pojistného plnění v případě nehody.
Revize plynu je povinná dle NV č. 191/2022 pro všechny podnikající subjekty a organizace, tzn. i majitele domů, bytová družstva a osoby, které dále pronajímají své byty. U SVJ se povinnost vztahuje jen na společné prostory, pokud není stanoveno jinak.
Povinnost provádění kontrol a provozních revizí se nevztahuje na vyhrazené plynové zařízení, které je v užívání vlastníků bytů a rodinných domů. I tak však platí povinnost udržovat odběrné plynové zařízení (OPZ) ve stavu, který neohrozí okolí.

Výchozí revize se musí provést na každém nově zhotoveném plynovém zařízení. Provozní revize (periodická) se musí provádět jednou za tři roky.

Revize plynu může být buď provozní, nebo výchozí. Je to proces kontroly a celkového zhodnocení stavu odběrného plynového zařízení (OPZ) s cílem zajistit jejich bezpečný a efektivní provoz. Během revize technik provede kontrolu plynových rozvodů, spotřebičů a dalších komponent, aby zjistil případné závady nebo úniky plynu. Součástí revize je také měření emisí, tlakové zkoušky a ověření funkčnosti všech zařízení. Tato pravidelná kontrola je klíčová pro zajištění bezpečnosti a dlouhé životnosti plynových zařízení.
Průměrná doba trvání revize plynu se může lišit v závislosti na velikosti a složitosti plynového systému a rozsahu objednané práce.
Příklad č. 1: Revize celkových rozvodů od hlavního uzávěru plynu po spotřebiče v bytové jednotce nebo rodinném domě, se čtyřmi topidly, plynovým sporákem a průtokovým ohřívačem vody, trvá přibližně 45 minut.
Příklad č. 2: Revize společných prostor bytového domu o deseti bytových jednotkách až k plynoměrům v bytech trvá přibližně hodinu a půl.

Revizní technik během kontroly plynového zařízení může diagnostikovat několik běžných problémů nebo nedostatků, které mohou ovlivnit bezpečnost a účinnost plynového systému.
Mezi nejčastější závady na provozovaných zařízení jsou především drobné úniky plynu, nefunkční uzávěry plynu, ale i závažnější nedostatky jako je nedostatečně vyřešený přísun vzduchu ke spotřebičům, či instalovaná podtlaková zařízení (jako jsou např. krby a digestoře) u komínových spotřebičů. Dále pak může odhalit nefunkčnost havarijních prvků nebo špatný stav spotřebiče.
Pravidelná revize a údržba plynových zařízení je klíčová pro identifikaci a nápravu těchto problémů, což zajistí bezpečný a efektivní provoz plynového systému.

Zodpovědnost za zajištění revize plynu v řádném termínu nese dle nařízení vlády č.191/2022 Sb. majitel objektu, případně uživatel prostoru, pokud na něj zodpovědnost byla písemně převedena (například nájemní smlouvou).
Důsledky nepravidelné nebo úplné absence revize plynu mohou být závažné a mohou ohrozit bezpečnost a účinnost plynového zařízení. Absence revizí může vést k vážné havárii plynového zařízení, a tedy i poškození majetku a ztrátám na životech.
V neposlední řadě může v případě nehody dojít k narušení pojistného krytí, kdy pojišťovny sníží nebo plně odmítnou spoluúčast.

Zodpovědnost za zajištění revize plynu v řádném termínu nese dle nařízení vlády č.191/2022 Sb. majitel objektu. Vždy však záleží na podmínkách například nájemní smlouvy.

Základní rozdíl spočívá v tom, že revize plynu je formální kontrola a zákonná povinnost majitele, která musí být prováděna kvalifikovaným revizním technikem, zatímco servisní prohlídka je spíše preventivní opatření, které je provedeno certifikovaným servisním technikem autorizovaného plynoservisu na základě instrukcí výrobce spotřebiče.
Revizní technik má na starost zkontrolovat bezpečnost a funkčnost plynových rozvodů a spotřebičů, těsnost plynového vedení a spolehlivost bezpečnostních prvků. Tato činnost je vždy zakončena vydáním revizní zprávy.
Servisní technik se zaměřuje na správné fungování plynového zařízení a minimalizaci rizika poruch.

Porevizní opravy provádí odborná firma s platným oprávněním a její technici s osvědčením pro daný rozsah prací.

Pokud nedostatky zjištěné v revizní zprávě nebudou opraveny do stanoveného data, které určil revizní technik, majitel objektu či spotřebiče nese plnou zodpovědnost za případné materiální nebo zdravotní škody.
Je důležité věnovat pozornost zjištěným nedostatkům a zajistit jejich řádnou opravu v souladu s pokyny a termíny stanovenými revizním technikem, v opačném případě se v případě jakékoliv nehody nebo havárie vystavujete trestnímu stíhání.

Životnost plynových rozvodů závisí na mnoha faktorech, jako je materiál, ze kterého jsou vyrobeny, kvalita instalace a údržby, ale i okolní podmínky. V ideálním případě mohou plynové rozvody vydržet až padesát let.
Funkčnost a efektivitu rozvodů musí zhodnotit kvalifikovaný revizní technik a v případě nalezení většího množství úniků, korozivního poškození nebo dalších nedostatků, je na místě zvážit výměnu plynových rozvodů.

V České republice jsou plynové rozvody řízeny takzvanými technickými pravidly TPG, což jsou normativní dokumenty přijaté na úrovni odvětví nezávislou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací. Tyto podmínky stanovují technické a bezpečnostní požadavky na navrhování, výstavbu, provoz a údržbu plynových zařízení. Jedním z těchto pravidel je například TPG 704 01, předpisy (TPG) se však mohou měnit v závislosti na materiálu, ze kterého jsou rozvody vyrobeny.
V případě výstavby nových plynových rozvodů se o dodržování těchto předpisů stará projektant, montážní firma nebo revizní technik.

Jikoterm - prodej a servis plynových kotlů a zařízení
Prodej a servis plynových kotlů Vaillant
Prodej a servis plynových kotlů Bosch (dříve Junkers)
Prodej a servis plynových kotlů Baxi.
Prodej a servis plynových kotlů Protherm
Prodej a servis kotlů Immergas
Prodej a servis plynových kotlů Viessmann
Prodej a servis plynových zařízení De Dietrich.
Prodej a servis plynových zařízení Wolf.
Prodej a servis plynových zařízení Karma
Prodej a servis plynových zařízení Kvart
Prodej a servis bojlerů Dražice
Prodej a servis topení Korado
Prodej a servis plynových zařízení Netatmo
Prodej a servis plynových zařízení Elektroblok

Vánoční provoz 2023-2024
Od 23.12. – 1.1.2024 – máme zavřeno.
I o víkendech a svátcích můžete volat servisní pohotovost 222 233 888.

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ.