222 250 720
Search
Close this search box.

Časté dotazy

Jaký je rozdíl mezi atmosferickým a kondenzačním kotlem?

Spotřebuje totiž méně plynu nežli klasický atmosférický kotel. Kondenzační kotle mají vyšší účinnost kvůli druhotnému využití tepla ze spalin, které atmosférické kotle nezachytí. Tepelná energie z těchto spalin přitom může tvořit až 11 % celkové energie vzniklé při spalování plynu.

Při provozu se v tomto typu kotle tvoří kondenzát. Jedná se o zkondenzované vodní páry ze spalin. Kondenzát je kyselý – jde o vodu s malým obsahem kyseliny dusičné a dusité. V praxi se kondenzát odvádí přímo do odpadu a tento odvod je při instalaci kotle nutné vybudovat.

KE STAŽENÍ

vyhrazených plynových zařízení

vybraných plynových zařízení

provozovaných tlakových zař.

Starý kotel má účinnost 90 %, nový 110 % a stojí 80 000 Kč; ročně s novým kotlem díky lepší účinnosti ušetříme kolem 6 000 kWh plynu a 18 000 Kč (úspora krát cena paliva), takže náklady na nový kotel se vrátí zhruba za čtyři a půl roku (cena kotle / roční úspora).

Kdo hradí opravu plynového kotle?

Nájemce tedy hradí náklady na servisní prohlídky plynového kotle. Pořídit nový plynový kotel v případě rozbití či vady toho starého má pronajímatel, ale ten by mohl požadovat po nájemci částečnou úhradu jeho ceny, pokud by zanedbal jeho údržbu! Kromě údržby plynového kotle je také důležité zajistit údržbu bojleru.

Odstraňování plynů z otopné soustavy se provádí prostřednictvím klíče speciálně k tomu účelu vyráběného nebo pomocí automatických ventilů. Klíčem nasazeném na odvzdušňovacím ventilu se otočí doleva a z otopného tělesa se vypouští plyn tak dlouho, dokud neteče z ventilku proud vody bez bublin.

  • Posouzení místnosti, kde je spotřebič instalován (dostatečná kubatura, přísun vzduchu atd.)
  • Kontrola elektrického připojení
  • Kontrola těsnosti připojení na rozvod plynu
  • Kontrola těsnosti všech plynových dílů v kotli
  • Seřízení a nastavení spotřebiče na potřebný výkon
  • Zkouška bezpečnostních prvků
  • Zapojení prostorového/ekvitermního termostatu
  • Vyplnění a potvrzení záručního listu
  • Předání uvedeného spotřebiče včetně zaškolení obsluhy

Servis zahrnuje především kontrolu a vyčištění hlavního hořáku, často opomíjený proplach výměníku tepla, dále kontrolu zapalování, pojistky plamene, kontrolních čidel, vodní nebo plynové armatury a samozřejmě kontrolu těsnosti plynových spojů.

Revize plynových spotřebičů v domácnosti

Pro domácnosti platí povinnost zajištění výchozí revize plynového sporáku před jeho uvedením do provozu. Provozní revize plynových sporáků nejsou pro domácnosti ze zákona povinné. Domácnosti však ve vlastním zájmu musí zajistit pravidelné každoroční servisní prohlídky plynových sporáků servisním technikem.

Provozní revize a servisní prohlídky hradí vlastník nemovitosti. V případě, že bydlíte v pronájmu, jehož součástí je plynový spotřebič, záleží na podmínkách, se kterými jste souhlasili při podpisu nájemní smlouvy. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, považují se revize a čištění kotle za součást běžné údržby bytu

S prohlídkami plynového kotle souvisí i kontrola a čištění spalinových cest, což je pro domácnosti povinné jednou ročně. Pokud jsou spalinové cesty součástí bytu, je k jejich kontrole a čištění povinen nájemce, revize jdou opět za pronajímatelem.

Revizi kotle provádí zpravidla při jeho uvedení do provozu kvalifikovaný revizní technik. Jejím účelem je kontrola správného zapojení kotle a zabránění úniku plynu. Oproti tomu servisní prohlídky provádí servisní technik, který kontroluje, zda plynový kotel řádně funguje, a provádí údržbu spočívající v mazání, čištění či seřizování. Servisní prohlídku je povinen zajistit a uhradit nájemce.

Jikoterm - prodej a servis plynových kotlů a zařízení
Prodej a servis plynových kotlů Vaillant
Prodej a servis plynových kotlů Bosch (dříve Junkers)
Prodej a servis plynových kotlů Baxi.
Prodej a servis plynových kotlů Protherm
Prodej a servis kotlů Immergas
Prodej a servis plynových kotlů Viessmann
Prodej a servis plynových zařízení De Dietrich.
Prodej a servis plynových zařízení Wolf.
Prodej a servis plynových zařízení Karma
Prodej a servis plynových zařízení Kvart
Prodej a servis bojlerů Dražice
Prodej a servis topení Korado
Prodej a servis plynových zařízení Netatmo
Prodej a servis plynových zařízení Elektroblok

Vánoční provoz 2023-2024
Od 23.12. – 1.1.2024 – máme zavřeno.
I o víkendech a svátcích můžete volat servisní pohotovost 222 233 888.

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ.