Jsme topení, voda, plyn. Jsme profesionálové, jsme Jikoterm.

Jikoterm logo

Jikoterm servis kotlů

Jsme topení, voda, plyn
Jsme profesionálové, jsme Jikoterm

+420 222 250 720

zdarma
pro zákazníky P.P. a.s.

222 250 720

ÚHRADA OPRAVY SPOTŘEBIČŮ
opravy a montáže plynových kotlů do výkonu 50 kW, plynových topidel podokenních nebo komínových, plynových průtokových ohřívačů vody a jejich plynových sporáků,servis plynových i elektrických spotřebičů, výchozí a provozní revize plynových zařízení, tlakové zkoušky plynových zařízení. Pro rychlejší vyřízení vašeho požadavku mějte u sebe poslední fakturu a Smlouvu, kterou máte s Pražskou plynárenskou, a.s., uzavřenou.

JEDNÁ SE VÝHRADNĚ O TYTO OPRAVY:
provedení havarijních zásahů a oprav výše specifikovaných spotřebičů, kdy spotřebič je v důsledku poruchy zcela nebo částečně nefunkční a navíc vzhledem k jeho závadě hrozí škoda na majetku z hlediska např. unikající vody, vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem,provedení oprav nebo montáže výše specifikovaných spotřebičů v případech, kdy spotřebič je v důsledku poruchy zcela nebo částečně nefunkční, provedení oprav nebo montáže výše specifikovaných spotřebičů v případech, kdy spotřebič je v provozu, ale vykazuje nesprávnou funkci nebo některá jeho součást není funkční (např. plynový kotel, elektrokotel nebo ohřívač vody vypíná nebo vůbec nesepne, došlo k poruše systému zapalování u plynového topidla, došlo k poruše pojistky u plynové trouby sporáku nebo topného tělesa, došlo k poruše ventilátoru nebo kompresoru u klimatizací nebo tepelných čerpadel, provedení oprav přímého příslušenství kotlů, ohřívačů vody, topidel, klimatizací nebo tepelných čerpadel v případech, kdy je spotřebič v důsledku poruchy zcela nebo částečně nefunkční).revize a tlakové zkoušky plynových zařízení (tzv. revize plynu) napomáhají předcházení případným požárům, poškození zdraví a dalším mimořádným událostem tím, že včas odhalí závady a provozní nedostatky na plynovém zařízení a jeho okolí, které ovlivňují jeho funkčnost. Revizní technik také kontroluje, zda má plynový spotřebič správné podmínky pro bezpečný provoz, jako je dostatečná cirkulace čerstvého vzduchu, funkčnost komína apod.revizi plynových zařízení a případnou zkoušku těsnosti provádí technik, jehož způsobilost byla ověřena organizací státního odborného dozoru.

PODMÍNKY, ZA KTERÝCH JE MOŽNÉ POSKYTNOUT ÚHRADU:
patříte do kategorie Domácnost/Maloodběrnemáte vůči Pražské plynárenské, a.s., žádné neuhrazené pohledávkycelková výše všech oprav nesmí přesáhnout 10 000,- Kčspotřebič musí být opravitelný a běžně dostupný na trhu v ČRzákazník musí vždy při realizaci opravy podepsat formulář Zákaznická výhoda - délka prodloužení smlouvy je závislá na druhu opravy a roční spotřebě plynu a vždy určuje PPcelková doba závazu nesmí přesáhnout dobu 10 letUPOZORNĚNÍ v případě, že nebudou splněny výše uvedené podmínky Programu, je PP, a. s., oprávněna uzavření Dohody odmítnout, v případě, že zákazník před uplynutím sjednané doby závazku uvedené v Dohodě přestane z jakéhokoli důvodu od PP, a. s., plyn nebo elektřinu odebírat, je povinen PP, a. s., uhradit náklady oprav (y) nebo montáže, které v souvislosti s uzavřením Dohody, či s uzavřením předcházející Dohody či předcházející změny Smlouvy (Dodatku) PP, a.s., zaplatila, pakliže se se zákazníkem nedohodne jinak, PP, a. s., proto doporučuje pro případ, že zákazník nemůže dodržet sjednanou dobu závazku uvedenou v Dohodě (například z důvodu stěhování), navštívit v předstihu její obchodní kanceláře, kde s ním projednají jiný možný způsob řešení.

VÍCE INFORMACÍ A PODMÍNKY PROGRAMU NALEZNETE V PŘÍLOHÁCH NÍŽE: