222 250 720

Jsme chytré topení. Jsme Jikoterm.

Jikoterm logo

Jikoterm servis kotlů

Jsme topení, voda, plyn
Jsme profesionálové, jsme Jikoterm

+420 222 250 720

Revize nového
rozvodu plynu a spotřebičů

Co obsahuje revize plynových rozvodů(F): tlaková zkouška plynovodu, kontrola funkčnosti všech uzávěrů a jejich správné umístění, kontrola vedení trasy plynovodu včetně zhodnocení technického stavu

Co obsahuje revize plynových spotřebičů(G): kontrola umístění spotřebiče, kontrola dostatečného přísunu vzduchu

Proč je důležitá revize plynu: Protože revize plynovodů a spotřebičů je prokazatelně nejlepší způsob ochrany zdraví a majetku před výbuchem plynu a otravou kysličníkem uhelnatým. Je předepsaná vyhláškou.

Výchozí revize je nutná pro kolaudaci nového plynovodu.

Proč revizi plynu od Jikotermu: Protože naši revizní technici jsou pravidelně proškolováni a schopni provádět revize podle nejnovějších požadavků kladených na provádění revizí. Revize plynovodů a spotřebičů provádíme již více než 20 let, a máme tak obrovské množství zkušeností.