Jsme chytré topení. Jsme Jikoterm.

Jikoterm logo

Jikoterm servis kotlů

Jsme topení, voda, plyn
Jsme profesionálové, jsme Jikoterm

+420 222 250 720

Revize a kontroly
společných prostor rozvodů plynu

Co obsahuje revize plynových rozvodů(F): kontrola těsnosti plynovodu detektorem plynu, kontrola funkčnosti všech uzávěrů a jejich správné umístění, kontrola vedení trasy plynovodu včetně zhodnocení technického stavu.

Proč je důležitá revize plynu: Protože revize plynovodů a je prokazatelně nejlepší způsob ochrany zdraví a majetku před výbuchem plynu.

Je předepsaná vyhláškou. Provozní plynová revize dle vyhlášky 85/1978 Sb. ,se vztahuje na organizace a nařizuje jim kontrolu jednou za tři roky.

Co obsahuje kontrola plynových rozvodů a spotřebičů: je téměř totožná s revizi, ale výsledkem není revizní zpráva, ale zápis o kontrole. Provádí se jednou ročně.

 Proč revizi plynu od Jikotermu: Protože naši revizní technici, jsou pravidelně proškolováni a schopni provádět revize podle nejnovějších požadavků kladených na provádění revizí díky nejmodernějším přístrojům na trhu. Revize plynovodů a provádíme již více jak 20 let, a máme tak obrovské množství zkušeností.Ze zkušenosti víme: Dnes užívaný zemní plyn na rozdíl od předchozího svítiplynu vysušuje konopí v rozebíratelných spojích,  a tím způsobuje netěsnost. Víme že, zejména kuželové uzávěry ztrácejí po čase svoji funkčnost.


Díky našemu rezervačnímu systému se Vám sami ozveme s upozorněním na nadcházející termín revize.