222 250 720

Jsme chytré topení. Jsme Jikoterm.

Jikoterm logo

Jikoterm servis kotlů

Jsme topení, voda, plyn
Jsme profesionálové, jsme Jikoterm

+420 222 250 720

Revize a kontroly
plynu v bytech včetně spotřebičů

Co obsahuje revize plynových rozvodů(F): kontrola těsnosti plynovodu detektorem plynu, kontrola funkčnosti všech uzávěrů a jejich správné umístění, kontrola vedení  trasy plynovodu včetně zhodnocení technického stavu. Revize se provádí  jednou za tři roky.

Co obsahuje revize plynových spotřebičů(G): kontrola těsnosti připojení spotřebiče na plynovod, kontrola umístění spotřebiče, měření dostatečného přísunu vzduchu, měření CO ve spalinách a tahu komína. Revize se provádí  jednou za tři roky.

Proč je důležitá revize plynu: Protože revize plynovodů a spotřebičů je prokazatelně nejlepší způsob ochrany zdraví a majetku před výbuchem plynu a otravou kysličníkem uhelnatým.

Co obsahuje kontrola plynových rozvodů a spotřebičů: je téměř totožná s revizi, ale výsledkem není revizní zpráva, ale zápis o kontrole. Provádí se jednou ročně.

Pozor, pokud je provedena jednou ročně servisní údržba spotřebiče, nahrazuje vyplněný montážní list zápis o kontrole.

Proč revizi plynu od Jikotermu: Protože naši revizní technici jsou pravidelně proškolováni a schopni provádět revize podle nejnovějších požadavků kladených na provádění revizí díky nejmodernějším přístrojům na trhu včetně měření CO ve spalinách (Testo 320) a podtlakového měření „4Pa“ (Dräger MSI P07) pro ověření dostatečného přísunu vzduchu ke spotřebičům. Revize plynovodů a spotřebičů provádíme již více než 20 let, a máme tak obrovské množství zkušeností.

Ze zkušenosti víme: Dnes užívaný zemní plyn na rozdíl od předchozího svítiplynu vysušuje konopí v rozebíratelných spojích,

a tím způsobuje netěsnost. Víme že, zejména kuželové uzávěry ztrácejí po čase svoji funkčnost. Naši revizní technici jsou současně vyškoleni i jako servisní technici, takže je možné spolu s provozní revizí provést i údržbu spotřebiče.


Díky našemu rezervačnímu systému se Vám sami ozveme s upozorněním na nadcházející termín revize.